Wypożyczalnia strojów, kostiumów

Regulamin wypożyczalni strojów:

1. Rezerwacji stroju można dokonać jedynie osobiście w Naszej wypożyczalni znajdującej się w Kuleczkowie.
2. Kwota rezerwacji to jednoczeście opłata za wypożyczenie stroju. Kwota ta nie podlega zwrotowi.
3. Wypożyczalnia jest czynna od 10:00 do 18:00 od poniedziałku do soboty.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju.
5. W chwili wypożyczenia stroju Klient zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w kwocie 50 zł za strój. Kaucja zostanie zwrócona Klientowi w chwili zwrotu stroju w takim stanie w jakim został wypożyczony.
6. Przed wypożyczeniem stroju Klient powinien skontrolować stan wypożyczanego stroju oraz zgłosić wszelkie uwagi dotyczące stroju.
7. Za zniszczenie stroju Klient ponosi odpowiedzialność finansową, która skutkuje pobraniem kwoty pieniężnej z wcześniej wpłaconej kaucji w zależności od rodzaju zniszczenia.
8. Standardowy okres wypożyczenia stroju to 3 dni. W przypadu nie zwrócenia stroju po tym okresie, wypożyczalnia pobiera opłatę 10 zł za każdy dzień zwłoki.
9. Wypożyczenie oraz rezerwacja stroju jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.