REGULAMIN

1. Definicje terminów użytych w regulaminie:

  • opiekun-rodzic lub inna osoba będąca prawnym Opiekunem dziecka opiekująca się dzieckiem.
  • Sala Zabaw-Sala Zabaw „Kuleczkowo”, miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci w wieku do 12 lat w tym dzieci do 3 lat wyłącznie pod opieką Opiekuna.

2. Zabawa na terenie Sali Zabaw odbywa się według systemu czasowego zawartego w cenniku.

3. Opiekunowie sami decydują o czasie pobytu dziecka na Sali Zabaw.

4. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania na Sali Zabaw osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych bakteryjnych. Personel pracujący w danym dniu może odmówić wejścia na Salę Zabaw osobom z widocznymi oznakami infekcji. Obowiązkiem Opiekunów jest poinformowanie personelu Sali Zabaw o wszelkich schorzeniach dziecka np. takich jak: epilepsja, astma, zaburzenia słuchu, itp.

5. Przed wejściem na Salę Zabaw Opiekunowie powinni zdjąć dzieciom biżuterię (kolczyki, łańcuszki) w celu zmniejszenia ryzyka występowania urazu podczas zabawy.

6. Na Sali Zabaw zabrania się wnoszenia ostrych narzędzi typu nożyczki, klucze, noże, itp., własnych artykułów spożywczych, napojów, lodów, zwierząt oraz własnych zabawek.

7. Ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Personel opiekujący się dzieckiem na Sali Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z tych urządzeń.

8. Zabrania się: wchodzenia poza konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające, nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni, skoków z wysokich części konstrukcji, urządzania gonitw, wszczynania walk, itp., wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jego wyposażenia.

9. Personel nie odpowiada za tzw. Nieszczęśliwe wypadki podczas zabawy dzieci.

10. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

11. Zabrania się osobom dorosłym przebywania na konstrukcji drugiej kondygnacji labiryntu jak również przebywania w basenie z kulkami.

12. Opiekun zobowiązany jest pozostawić swoje dane osobowe i numer telefonu komórkowego.

13. Odbiór dziecka jest możliwy wyłącznie przez Opiekuna. W razie konieczności personel może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.

14. Opiekun zobowiązany jest do odbioru dziecka w przypadku wezwania przez obsługę pracującą w danym dniu.

15. Dzieci agresywnie zachowujące się, niszczące zabawki będące własnością Sali Zabaw i nie potrafiące bawić się z innymi dziećmi będą proszone o opuszczenie Sali Zabaw bez zwrotu opłat po powiadomieniu Opiekuna.

16. Za rzeczy pozostawione przez korzystających na terenie Sali Zabaw personel nie odpowiada.

17. Na Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

18. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością Sali Zabaw rozstrzyga personel pracujący w danym dniu.

19. Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

20. Sala Zabaw jest w całości monitorowany.

21. Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.